ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2004
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 15.09
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Отпечатъците на тероризма върху човечеството или неговия Франкенщайн

Автор: Симеон Николов

Съвременният свят се нуждае от коренна промяна в сферата на геополитическите и икономическите аспекти на международните отношения. Необходим е план не само за „Големия Близък Изток”, а такъв за целия свят, на чиято географска карта да бъдат отбелязани потенциалните огнища, които могат да родят тероризъм и към тях да се насочат усилията на дългосрочна програма на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Съвременният тероризъм и рисковете и заплахите за обектите на инфраструктурата

Автор: Полк.о.р. Славчо Велков

Бързото развитие на технологиите и нарастването на възможностите на средствата за разрушение променят основните направления за действие на терористите и мащабите на терористичните актове, някои от които се превърнаха на практика в терористични операции. Целите на тероризма все повече стават групови, а предпочитаните от терористите способи на действие целят резултати в...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Пазарният живот на глобалния тероризъм

Автор: Христо Смоленов

Взаимното преплитане на тероризма и пазарните механизми създава престъпни бизнес мрежи, борбата с които е далеч по-трудна, поради специфичната разпределеност, разсредоточеност на командването им. Необходимо е да бъде изяснен напълно механизмът, чрез който хоризонталните оперативни структури на тероризма съблюдават вертикална субординация, още повече че е трудно да си...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Анализ на Договора за асоцииране между Република България и Европейския съюз

Автор: Акад. проф. д-р Ангел Шишков

Авторът анализира Договора за асоцииране между Република България и Европейския съюз от гледна точка на международното право. Посочени са основните характеристики на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки и Република България. Разгледана е рамката на европейските критерии за водене на преговори по главии резултатите от...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ