ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Тенденции и перспективи на общоевропейската интеграция в глобалната епоха

Автор: Ганчев Петко, Димитров Димитър дата: 18/11/2004 (Брой 5-6 2004г.) от 13 до 44 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Анализът на главните тенденции и перспективи за прехода на Европа от уникална към универсална цивилизация изисква конкретен анализ както на фундаменталните принципи и ценности, върху които се разгръща общоевропейския процес, така и на изграждането, усъвършенстването и функционирането на институциите на ЕС в единство с процесите на неговото разширение. В статията се предлага анализ на вътрешните, собствените фактори на общоевропейския процес, които се оказват вплетени в системата от предизвикателства от външен характер, от взаимодействията на Съюза с международната среда и най-вече със САЩ. За да изпълни своята роля Съюзът трябва да отчете новите заплахи в една нова обкръжаваща среда на сигурност.
Разглеждат се и основните моменти в „Проекта за Европейска стратегия за сигурност, за обща външна и обща политика за сигурност”. Една от най-трудните проблеми на европейската геополитика и геостратегия и за в бъдеще остава Русия.

За автора

Проф. д.ф.н Петко Ганчев е депутат. Преподавател във Варненския свободен университет. Автор е на около 20 монографии и над 450 научни и публицистични публикации.
Димитър Димитров е защитил магистърска теза  "Бъдещето на Европа (предпоставки, тенденции, персепктиви на ЕС)". Работи в министерството на околната среда и водите.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ