ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2005
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 12.07
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Договор за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз

Автор: Без автор

Договорът е подписан на 25 април 2005 година. Публикувани са основната част и принципите, залегнали в Протокола относно условията и договореностите. Съдържанието дава представа за актовете – разпоредби, декларации предложения и др., включени в Договора.

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Европейската конституция – тясната пътека към компромиса

Автор: Александър Хинев

Основната цел на първата конституция на ЕС (29 октомври 2004 г.) е да усъвършенства институциите на Евросъюз а, да засили присъствието на Европа на международната сцена и да подобри ефективността на процеса за вземане на решения чрез по-прости правила за гласуване. Одобреният на този етап, с много противоречия сред страните членки, конституционен проект предвижда да даде на ЕС...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Икономическото състояние на България и Естония и членството им в ЕС (сравнителен анализ)

Автор: Д-р Огнян Марков

България и Естония имат сходно минало, което позволява да бъдат сравнявани по икономически показатели в периода на преход към пазарното стопанство – БВП, ниво на заетост, внос и износ, ползване на информационни технологии. Анализът показва, че Естония има по-голям икономически растеж от България, което е най-ясно изразено в разликите в реалния БВП на човек от...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Разум и сила в международните отношения

Автор: Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова

Международните отношения отразяват конкретно съотношение между сила и разум. Преобладаващото насилие е обща характерна черта на международните системи от времето на Вестфалския мир до началото на ХХІ век. Прогресивното регулиране на социалната система, която създава външната среда за развитие на държавите и се нарича международни отношения, предполага отказ от войната като...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ