ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2005
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 12.07
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Антиглобалисткото движение – представители, цели и форми на изява

Автор: Проф. д.ик.н. Петко Петков

Икономическата глобализация е обективен процес, чиито характер се определя от господстващите в света икономически системи, от провежданата икономическа политика на страните заемащи доминиращи позиции в международните икономически отношения. Съвременната икономическа глобализация се развива въз основа на принципите на неолиберализма. Недоволството от провеждането на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Основни моменти в развитието на политическия диалог между Европейския съюз и Руската федерация

Автор: Лидия Чернирадева

Целта на анализа е да очертае политическата рамка на отношенията между Европейския съюз и Руската федерация. Отделя се внимание върху правната и институционална основа на взаимоотношенията, стратегическата визия за тяхното развитие и главни цели и актуалните моменти в двустранните отношения в периода около разширяването на Евросъюза. Потърсено е и мястото на България в тези...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Европейската перспектива на Турция и позицията на България

Автор: Петьо Върбанов

Разглеждан в по-широк план, въпросът за отношенията Турция-ЕС има проекции върху отношенията на ЕС с Балканите, вкл. и с България, върху атлантическото партньорство Европа-САЩ, върху европейската политика към Близкия Изток и ислямския свят и върху борбата с международния тероризъм. С решението си по турската кандидатура ЕС ще трябва да даде отговор на голяма част от тези...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Геостратегическа и геоикономическа обосновка на Балканите

Автор: Проф. д-р Чавдар Николов

Приемането на България и Румъния в НАТО даде начало на радикални трансформации в същностните характеристики на геостратегическата ситуация на Балканите. Източните Балкани необратимо се структурираха като интегрална, макар и гранична и донякъде периферна част от атлантическото цивилизационно и респективно геополитическо пространство. Военнополитическият съюз на западния...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ