ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Глобализацията и нейното влияние върху бедността

Автор: Д-р Людмил Несторов дата: 09/11/2006 (Брой 5-6 2006г.) от 23 до 30 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Съвременната глобализация на световната икономика е неизбежен, обективен и естествен процес, и носи определени положителни и отрицателни последици за отделните страни. Отрицателните страни се проявяват в намаляване степента на националната политическа и икономическа независимост, уязвимост на националната икономика от глобалните производства и финансови кризи и т.н. Там, където е налице висока степен на икономическа свобода и има силно участие на страната в международното разделение на труда и световната търговия, има висок темп на икономически растеж и увеличаване на благосъстоянието на обществото – налице са благоприятни макроикономически условия за намаляване равнището на бедност.

За автора

Д-р Людмил Несторов е главен асистент в катедра "Обща теория на икономиката" в Стопанска академия "Д. Ценов" - Свищов.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ