ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5-6

ГОДИНА 2007
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 23.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 239
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Глобалният свят и националната сигурност: рискове, шансове, отговорности

Автор: Веселин Близнаков

В лекцията си при откриването на новата академична учебна година във военната академия „Георги С. Раковски” (3 септември 2007 г.) министърът на отбраната на Република България говори за рисковете в съвременния свят, за обхвата и същността на националната сигурност, за митовете по отношение на действителната роля и задачи на Министерството на отбраната. Той разглежда...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Българското разузнаване през ХХI век и националната сигурност

Автор: Боян Чуков

Авторът отбелязва, че темата за специалните служби трябва да бъде предоставена предимно на експертната общност за сериозни и компетентни коментари, изводи и предложения. Разузнаването, както и контраразузнаването са елемент от високотехнологичния инструментариум, с който се гради българската държавност. Анализират се различните видове разузнаване – стратегическо,...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Европейският интеграционен и трансформационен процес в България

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

Анализира се европейският интеграционен и трансформационен процес като форма, уникален първообраз на глобалната интеграция на цивилизационните общности. Търсят се отговори и следващи практически стъпки по реализацията на идеята за обединена Европа. Разглежда се трансформационния процес в източноевропейските страни и тяхното адаптиране към новите условия. Проследява се...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Предизвикателствата на Европа през ХХI век

Автор: Доц. д-р Васил Сивов

В началото на ХХІ век Европейският съюз е изправен пред пет взаимно свързани предизвикателства – създаването на реално функциониращ единен пазар; поддържането на политическа стабилност в Общността; опазване единството на Съюза; преосмислянето на общата идеология на регионалната интеграция; формирането на новата глобална роля на ЕС. Авторът разглежда по-подробно...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ