ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2008
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 01.04
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Пет причини за дезинтеграция на балканския етнодържавен ред след обявяването на независимостта на Косово

Автор: Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова

Обявяването на независимостта на Косово през февруари 2008 г. повдига въпроса за причините, довели до разпадане на етнодържавния ред на Балканите. Много страни показват непримирим стремеж към собствено териториално образувание. В статията се анализират петте фундаментални причини за държавно декомпозиране на Балканите, представени в субординация от общото към частното, от...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Глобалното измерение на българската външна политика

Автор: Емил Казаков

В материала се разглежда състоянието на глобалното обкръжение на българската външна политика, в което водещо място заемат конкретни политически играчи като ЕС, САЩ, НАТО и Русия. Анализират се въпросите за поуките от кризата в ЕС през 2005 г.; геополитическата „формула” на американската хегемония в света; евразийските привърженици на „новата биполярност”. Правят се...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Руската външна политика на съвременния етап

Автор: Д-р Александър Панов

В лекция, изнесена пред Дипломатическия институт към МВнР, ректорът на Дипломатическата академия на МВнР на Руската федерация говори за външната политика на Русия след разпадането на Съветския съюз и етапите в нейното развитие, Разглежда се външнополитическата концепция на руската страна, приета през юни 2000 година. Анализират се отношенията на Москва със Запада и САЩ. 

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Потенциалът на НАТО за стабилизиране на Близкия Изток

Автор: Д-р Бойко Вълчев

Целта на статията е не да разгледа функционирането на НАТО в миналото или в настоящето, а да представи гледна точка за потенциалната му роля в перспектива  около 20-30 години. Изложените аргументи и тези подлежат на обсъждане и преосмисляне. Разглежда се ролята на НАТО в Близкия Изток с последиците от износа на нестабилност, ползите за близкоизточните държави от евентуално...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ