ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2008
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 01.09
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа – приоритет на българската външна политика

Автор:

Бившият заместник-министър на външните работи на Република България разглежда аспектите на регионалното сътрудничество на Балканите в контекста на новите развития в международните отношения. Отбелязва се ролята на ПСЮИЕ, неговият регионален формат и същностна характеристика, ориентираността на всички участници към ЕС и НАТО. Подчертана е съгласуваността и...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа

Автор: Асенова Марианна, Симионов Александру, Данчев Владимир

Подчертава се, че България е активен участник в дейностите и структурите на регионалното сътрудничество, разглеждайки го като важен аспект на европейската интеграция, а приносът на политическата подкрепа от страна на националните парламенти е от особено значение. Разглеждат се задачите на създадената през 2001 г. Парламентарна тройка – система за институционално...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Форумът COSAR за сътрудничество между страните, участващи в процеса на стабилизиране и асоцииране

Автор: Никола Тодоровски

Авторът, дългогодишен съветник по международните въпроси в Събранието на Република Македония, проследява създаването и резултатите от седемте конференции на учредената в Сараево през 2005 г. Регионална форма за парламентарно сътрудничество на комисиите по европейска интеграция на държавите, участващи в процеса за стабилизиране и асоцииране (COSAPЗападни Балкани). 

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Изправени сме пред предизвикателство с исторически мащаби – да създадем нов образ на балканите на мястото на традиционния стереотип

Автор: Георги Пирински

Обръщение на Георги Пирински, председател на Народното събрание на Република България на Седмата конференция на председателите на парламенти на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/, 14 април 2008 година. Отбелязва се значението на Създадения Съвет за регионално сътрудничество в изработването и прилагането на многостранни решения, насочени към...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ