ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Социеталната несигурност на Балканите

Автор: Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов дата: 01/12/2008 (Брой 5-6 2008г.) от 47 до 62 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Доклад, изнесен на Дискусията на тема „Балканите – реалности и проблеми”, организирана от Центъра за балкански изследвания към НАМО и Интернет общество „Национален антикриминален и антитерористичен форум” (26 октомври 2008 г.).

Социеталната сигурност е понятие, свързано с така наречената Копенхагенска школа за изследване на сигурността. Балканите са уникално място по степента на социетална несигурност – по силата на заплахите и конфликтите, свързани с отношения между идентичности. Разглеждат се въпроси като: реалната идентичност като заплаха за желаната и желаната като заплаха за реалната идентичност; конфликтът между идентичността, предполагаща субектност на развитието и външната зависимост, ограничаваща субектността; етническата идентичност като заплаха за гражданската и гражданската като заплаха за етническата идентичност; врагът, който заплашва идентичността, формира идентичнисти; конфликтът за общата история и историческите травми и т.н. 

За автора

Проф., д.ф.н., чл.-кор. на БАН Васил Проданов е завършил философия и психология, работил е като емпиричен социолог, има специализации по нова политическа икономия. Един от създателите на биоетиката в Източна Европа, ръководител на екип, изготвил първата концепция за национална сигурност на България през 1991 г., дългогодишен директор на Института за философски изследвания към БАН (1995-2010 г.).

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ