ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2009
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 01.06
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Европейският съюз и геополитическото положение на България

Автор: Емил Казаков

Статията представлява опит да се състави „обобщена скица” на геополитическата същност и структура на Европейския съюз (ЕС), която да послужи за достатъчно надежден ориентир при формирането на политическите позиции на България в подобна среда. Този подход налага съзнателно схематизиране или опростяване – в допустимите рамки, разбира се, – на предмета на проучване,...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Дипломатическо представителство на Европейския съюз

Автор: Д-р Мариета Рабохчийска

Авторката прави кратък анализ на външното представителство на Европейската общност и Европейския съюз. Правото да се изпращат и приемат дипломатически мисии е един от елементите, който традиционно се свързват с международната правосубектност. Под европейска дипломация би могло да се разбира сътрудничество между суверенни държави, което предполага взаимно информиране,...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

България в нова Европа

Автор: Александър Адлер

В публичната си лекция пред Дипломатическия институт на МВнР, преподавател във Военната академия към Министерство на отбраната на Франция, френският историк и журналист Александър Адлер говори за това, че светът днес се намира в период на пълно разместване на играчите. По отношение на нова Европа, чиито очертания са все още неясни – дали ще бъде на двайсет и седем или...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Готово ли е човечеството за нов световен ред?

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

Разглеждат се въпросите дали кризата, започнала в края на 2008 г., е само финансова и в каква степен тя засяга цялата система на националните и световната икономика, както и дали тя не е върхът на айсберга на дълбоката криза, в която навлиза цивилизацията през последните години. Авторът се спира на някои от по-драстичните трусове в икономиката на най-развитата държава САЩ, и в...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ