ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Международноправни аспекти при работа с оперативни програми на ЕС

Автор: Владимир Зиновиев дата: 01/07/2009 (Брой 4 2009г.) от 83 до 90 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Наред с осъществяването на националните приоритети България е изправена пред предизвикателството да участва ефективно във формирането на общите европейски политики. Развитието на регионите в целия ЕС трябва да бъде балансирано, особено по отношение конкурентоспособността, икономическият растеж и заетостта. Политиката за сближаване включва трансфер на ресурси между държавите членки чрез бюджета на Европейските общности за подкрепа на икономическия растеж и устойчивото развитие чрез инвестиции в хора, инфраструктура, заетост и иновации.

Авторът разглежда особеностите на Политиката за сближаване за периода 2007-13 г., програмирането, което се извършва на политическо и оперативно ниво, основните принципи на Структурните фондове на ЕС, които са основни финансови инструменти на политиката за сближаване на Съюза. Разглежда се същността на Европейския фонд за регионално развитие,  Европейския социален фонд и на Кохезионния фонд, както и на допълняемостта u съгласуваността между дейностите, финансирани по ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФР.

За автора

Докторант в Югозападния университет "Неофит рилски", Благоевград. занимава се с проблемите на европейската интеграция.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ