ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5-6

ГОДИНА 2009
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 01.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 208
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

От Вестфалия до Багдад

Автор: Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова

Рецензия на монографията на проф. Милан Миланов "От Вестфалия до Багдад. Суверенитетът и въоръжената хуманитарна интервенция в условията на новия световен ред".

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

За преходът и въпросите на външната политика и сигурността на България: опит за равносметка

Автор: Без автор

Честваната през ноември двадесет годишнина от началото на промените вБългария стана повод за осмисляне и равносметка на различни аспекти от българския преход. В рамките на станалите вечетрадиционни годишни научни форумиКатедра „Международни отношения” в УНСС организира национална научна конференция на тема „Двадесет години преход и промени: проблеми на външната...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Създаване на политика и стратегия за сигурност – главни участници и инструменти

Автор: Доц. д-р Димитър Димитров

Доклад, изнесен пред националната научна конференция „Двадесет години преход и промени: проблеми на външната политика и сигурността”, организирана от Катедра „Международни отношения” в УНСС. Първата част на настоящия доклад е посветена на предизвикателствата и основните проблеми в областта на националната сигурност, а втората разглежда сложността и...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Република Полша: преходът и външната политика

Автор: Доц. д-р Бойко Младенов

Доклад, изнесен пред националната научна конференция „Двадесет години преход и промени: проблеми на външната политика и сигурността”, организирана от Катедра „Международни отношения” в УНСС. Авторът разглежда промените в икономическата и политическата система на Полша в контекста на влиянието им върху процеса на формиране и реализация на външната политика и...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ