ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Концепцията за суверенитета в съвременния свят

Автор: Проф. д-р Милан Миланов дата: 01/12/2009 (Брой 5-6 2009г.) от 83 до 104 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторът отбелязва, че бъдещето на концепцията за суверенитета, разгледано в контекста на съвременните международни отношения, не може да бъде категорично и еднозначно определено. Прогнозите за неговата съдба трябва да се съобразят със съществуващите световни тенденции за развитие. Разглеждат се факторите на промяна в концепцията за суверенитета, като: прилагане на политика на сила и подчинение; процеси на интеграция, протичащи в различни части на света; процеси на задълбочаващата се взаимозависимост и глобализация; хуманитарни съображения, отразяващи взаимозависимостта между защитата на правата на човека и ненакърнимостта на суверенитета.

Посочват се и факторите на поддържане на традиционната концепция за суверенитета, сред които: глобализацията; универсалното значение и общовалидност на принципите; прилагането на традиционните форми на поведение; продължаващото разделението на държавите на цивилизовани и нецивилизовани; необходимостта от равнопоставеност и еднакво третиране в междудържавните отношения; запазване и гарантиране на независимостта чрез прилагане напринципа на независимостта.

За автора

Роден през 1939 г., журналист, международник. Преподавател по международни отношения в ЮЗУ "Неофит Рилски "и в Нов български университет.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ