ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Сравнителен анализ на държавното управление в България и в Румъния

Автор: Иван Винаров дата: 01/12/2009 (Брой 5-6 2009г.) от 167 до 192 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Подобно на всички други държави по света, новоизградените политически системи на България и Румъния, представляват сложна мрежа от отношения между три структурни звена – управляващи, управлявани и опосредстваща зона (партии; организации на гражданите). Чрез взаимодействието на тези три звена се определя степента на “полиархия”като множествено разделение на контролиращата власт на управляваните над управляващите.

Авторът анализира твърдението, че България и Румъния се намират на границата между реалната и формалната полиархия. Той се опитва чрез системно и последователно изнасяне същността на формите на демократичните системи и принципите на конституционализма и парламентарното управление, както и нагаждането им в двете страни с приемането на нови конституции през 1991 г., да навлезе в същността на двата държавни режима. Проследяват се историческите предпоставки за приемането именно на сега съществуващите в България и в Румъния системи на държавно управление. Извършва се институционален анализ на компонентите на властовото разделение и на характерните за тях проявления на север и юг от река Дунав и се разкриват както съществуващата близост, така и принципната отдалеченост на двете системи на управление една от друга.

За автора

Докторант в Катедра “Политология” на Университета за национално и световно стопанство.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ