ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Глобалният проект

Автор: Проф. д-р Евгений Гиндев дата: 01/07/2009 (Брой 4 2009г.) от 51 до 82 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторът отбелязва, че по нито една от компонентите на определението за глобален свят (общество) не може да се твърди, че планетата се е глобализирала в достатъчна степен и по достатъчен начин, за да говорим, че живеем в глобален свят. Може да се смята за общоприето становището, че развитието на човечеството е достигнало равнище, на което стават актуални не само планетарните, но и космическите проблеми. Задачата на днешния ден е да се мисли за бъдещ хоризонт от 100 години, тъй като глобализацията поставя въпроса за съдбата на човечеството, за неговото оцеляване, което се подкрепя от много факти. По-нататък се разглеждат някои от тях като – кислородният атмосферен баланс, популацията на населението, употребата на електрическа енергия, енергоносителите, глобалното затопляне, парниковият ефект, нарушаването на прецизно балансираното равновесие на Земята и други. Главно оръжие на човешкото общество за оцеляване е развитието на производителните сили и производствените отношения. Неограниченото увеличаване на технико-икономическия потенциал на човешкото общество за краткото време от 300 години влиза в неизбежно противоречие с ограничените ресурси на Земята.

Сериозността на повдигнатите въпроси, тяхната всеобхватност, съдбовност и нуждата от нетърпящи отлагане решения принуждават към търсене на обоснован и разумен изход, какъвто предлага ООН с лансирането на стратегия известна като Допустимо развитие или като Равновесна цивилизация.

Анализира се евентуалното реализиране от страна на „Златния милиард” на един глобален проект, чиито контури вече се очертават, а с неговото прецизно формулиране и структуриране са се нагърбили САЩ – лидерът на “Златния милиард”.

Статията е богато илюстрирана с таблици, графики и схеми.

За автора

Президент на Центъра за изследвания на отбраната. Преподавател в три университета.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ