ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Дипломатическо представителство на Европейския съюз

Автор: Д-р Мариета Рабохчийска дата: 01/06/2009 (Брой 3 2009г.) от 15 до 36 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторката прави кратък анализ на външното представителство на Европейската общност и Европейския съюз. Правото да се изпращат и приемат дипломатически мисии е един от елементите, който традиционно се свързват с международната правосубектност. Под европейска дипломация би могло да се разбира сътрудничество между суверенни държави, което предполага взаимно информиране, консултации и съгласуване на възгледи. Разликата с традиционните дипломатически похвати се състои именно в процеса на координация и осъществяването на външните отношения на едно ново, европейско равнище. Европейската дипломация функционира на две нива: национално и общностно.

Разглеждат се въпроси свързани с външното представителство на Европейския съюз – Председателството на Съвета, Комитетът на постоянните представители (КОРЕПЕР), Върховният представител по Общата външна политика и политика за сигурност и специалните представители на Съюза, Представителството на ЕС според Договора от Лисабон и други.

За автора

Главен асистент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по международно право и международни отношения. Член на Българската асоциация по международно право; на Българската асоциация за европейски изследвания; на Консултативния съвет по международно право към МВнР (2007-2010). Има специализации по външни отношения на ЕС, право на ЕС и международно публично право в Белгия, Холандия и Италия. 

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ