ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Реалности и перспективи пред Икономическия и паричен съюз в условията на световната икономическа криза

Автор: Цветелина Маринова дата: 01/06/2009 (Брой 3 2009г.) от 65 до 76 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Направената от европейските институции равносметка на постигнатите резултати през първите десет години от съществуването на Икономическия и паричен съюз, съдържа безспорни успехи, свързани със създаване и поддържане на макроикономическа и ценова стабилност в страните от еврозоната, координиране на фискалните им политики, установяване на бюджетна дисциплина и повишаване на равнището на заетостта, утвърждаване на еврото като втора световна валута след долара. Откроиха се и редица предизвикателства пред бъдещото развитие и завършване на икономическата и финансова интеграция в рамките на ЕС, които се увеличиха с началото на световната финансова криза.

В статията се анализират причините и процесите, довели до появата, разрастването и задълбочаването на финансовата криза.В условията на световната икономическа криза вече се появиха сериозни проблеми във функционирането на националните икономики, а също и в развитието на регионалните икономически и политически общности. В края на януари 2009 г. Международният валутен фонд публикува Световен доклад за финансова стабилност и Световен икономически преглед. Според доклада в най-тежко икономическо положение са напредналите икономики.

Глобалната икономическа криза се отразява все по-осезателно и върху българската икономика, която бе една от икономиките с най-висок растеж през последните няколко години в ЕС. Предизвикателствата пред икономическото развитие на България се разглеждат в тясна връзка и със задължението и стремежа на страната да се присъедини към ИПС.

За автора

Докторант в Катедра „Международни отношения“, научна специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения“ в Университета за национално и световно стопанство. Научните й интереси са предимно в областта на икономическата и паричната интеграция в рамките на Европейския съюз, както и в сферата на регионалната и миграционната политика на Съюза.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ