ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Петте нива на сигурността – подходи и аспекти

Автор: Доц. д-р Николай Слатински дата: 01/04/2009 (Брой 2 2009г.) от 49 до 78 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Множеството публикации в областта на сигурността на видни западни и руски автори позволяват да се разшири и задълбочи погледът върху Схемата за нивата на сигурността и да се отстои нейното значение като адекватен поглед към тази важна научна категория – “сигурност”. Авторът прави обстоен анализ на пет нива на сигурността – сигурността на Индивида, сигурността на Групата от индивиди, сигурността на Държавата, сигурността на Общността от държави и сигурността на Света. Тези нива не бива да се считат за по-малко или повече важни. Всяко от тях има свое специфично значение, като трябва да се държи, естествено, сметка за характера на съответното общество и особено – за съвременните тенденции, цели и приоритети в обезпечаването на сигурността.

Проблемите на сигурността са екзистенциални. Те се управляват, и то отчасти успешно, само докато водят до количествени, и много трудно, когато водят до качествени промени. Един проблем става проблем на сигурността (секюритизира се), щом в резултат от него възникват качествени промени; ако обществото не може да го преодолее без структурни трансформации.

Статията на доц. Слатински е публикувана в два поредни броя на сп. “Международни отношения”.

За автора

Секретар по националната сигурност на президента на Република България Георги Първанов

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ