ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Реализиране на международната отговорност на държавата

Автор: Николай Добрев дата: 01/04/2009 (Брой 2 2009г.) от 101 до 112 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В международноправната доктрина многократно е подчертавано огромното значение и актуалност на правото на международната отговорностна държавите като отрасъл иинститут на международното право.В същото време тази материя в продължение на дълъг период от време е от най-сложните и недостатъчно изследвани отрасли намеждународното право. Едва през последните петнадесет години се наблюдава засилен интерес към всички аспекти намеждународната отговорност на държавата.

Обстоятелството, че Комисията по международно право към ООН е подготвила текстовете, които след това са одобрени от Общото събрание на ООН под формата на „проектоконвенция” не трябва да заблуждава никого, че става въпрос за акт на международна организация, който притежава единствено препоръчителен характер. Точно обратното – проектоконвенцията представлява кодификация на нормите на международния обичай според най-авторитетния международен съдебен орган – Международния съд на ООН.

Авторът анализира международноправната уредба на отношенията, свързани с реализирането на международната отговорност на държавите, търсенето или реализирането на отговорността.

За автора

Старши асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ