ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5-6

ГОДИНА 2009
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 01.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 208
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Глобален преглед на световните събития: Американската гледна точка за предизвикателствата на деня

Автор: Даниел Мариашин

Изпълнителният вицепрезидент на международната еврейска организация Бней Брит Даниел Мариашин говори в своята лекция за основаването и дейността за еврейската неправителствена организация, на която е представител, във връзка със 110-годишнината от създаването й. По-нататък се разглежда администрацията на американския президент Обама и неговите външнополитически...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Концепцията за суверенитета в съвременния свят

Автор: Проф. д-р Милан Миланов

Авторът отбелязва, че бъдещето на концепцията за суверенитета, разгледано в контекста на съвременните международни отношения, не може да бъде категорично и еднозначно определено. Прогнозите за неговата съдба трябва да се съобразят със съществуващите световни тенденции за развитие. Разглеждат се факторите на промяна в концепцията за суверенитета, като: прилагане на политика...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Геоенергетиката – коректив в международните отношения

Автор: Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова

Геополитическото, геоикономическото и геоенергийното преструктуриране на света очертава етапите, през които преминава човечеството след края на Студената война. Засилващата се зависимост от стратегическите суровини на Централна Евразия и необходимостта от нови, ефективни и неподвластни на руския енергиен монополизъм транспортни коридори, диктува новите правила на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Предизвикателствата пред международните отношения, породени от геоикономическото развитие

Автор:

Отбелязва се, че структурирането на съвременното световно стопанство изисква нови подходи при неговия анализ и оценка. В съвременния свят предмет на геоикономиката са и проблемите на комплексното развитие на икономическите райони, които са с отчетлива стопанска специализация, като отчита при това разширяването на стопанските връзки между страните. Инфраструктурата и...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ