ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2010
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 01.06
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Разузнаването в съвременния свят

Автор: Проф. д.и.н. Димитър Йончев

Доклад, изнесен на научната конференция „Стопанското разузнаване като част от бизнес културата на 21 век”, организирана от Балканския форум по сигурността, Центъра за изучаване на рисковете и сигурността към НБУ, Националната асоциация за международни отношения (НАМО), Института по публична администрация на сигурността, Академията на МВР, Асоциацията на разузнавачите от...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Научно-техническото разузнаване – предшественик и модел за развитие на сигурността на частния сектор в България

Автор: Проф. д.ик.н. Йордан Начев

Доклад, изнесен на научната конференция „Стопанското разузнаване като част от бизнес културата на 21 век”, организирана от Балканския форум по сигурността, Центъра за изучаване на рисковете и сигурността към НБУ, Националната асоциация за международни отношения (НАМО), Института по публична администрация на сигурността, Академията на МВР, Асоциацията на разузнавачите от...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Междуфирменото разузнаване – елемент на съвременната бизнес култура

Автор: Доц. д-р Вълчо Григоров

Доклад, изнесен на научната конференция „Стопанското разузнаване като част от бизнес културата на 21 век”, организирана от Балканския форум по сигурността, Центъра за изучаване на рисковете и сигурността към НБУ, Националната асоциация за международни отношения (НАМО), Института по публична администрация на сигурността, Академията на МВР, Асоциацията на разузнавачите от...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Бъдещето на разузнаването и специализираните разузнавателни и контраразузнавателни структури на транснационалните корпорации

Автор: Боян Чуков

Доклад, изнесен на научната конференция „Стопанското разузнаване като част от бизнес културата на 21 век”, организирана от Балканския форум по сигурността, Центъра за изучаване на рисковете и сигурността към НБУ, Националната асоциация за международни отношения (НАМО), Института по публична администрация на сигурността, Академията на МВР, Асоциацията на разузнавачите от...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ