ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2010
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 01.08
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Договорът за НАТО в измерението на новото време

Автор: Димана Дерменджиева - Драмова

Изследването на темата за „Международните договори във времето” на Комисията по международно право /КМП/ се насочва към определяне на ролята на последващите споразумения и по-късната практиката по прилагане на един международен договор. Обосновава се виждането, че еволюцията на правния контекст или възникването в международната среда на нови нужди, които...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Ролята на регионалните организации за разрешаване на конфликти – примерът на АСЕАН

Автор: Наталия Станчева

Подчертава се, че въпреки разнообразието в институционалното устройство и нееднозначните резултати, постигани от регионалните организации що се отнася до разрешаването на конфликти, без съмнение, те се явяват важни форуми за дискутиране на проблеми на страните от даден регион. Посочват се относителните предимства на регионалните организации по отношение на разрешаването на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Актуални аспекти на безопасността на ядрените материали и технологии

Автор: Доц. д.ю.н. Ангел Анастасов

В статията се разглеждат правните рамки на безопасността на ядрените материали и технологии. Темата е съставна част от международноправния режим на ядрената сигурност и поставя редица актуални въпроси, които имат ключово значение за предотвратяване разпространението на ядреното оръжие и използването на атомната енергия за мирни цели. Анализират се особеностите на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Българските национални интереси и геополитиката

Автор: Д-р Тихомир Стойчев

Важните национални интереси са тези, чието нарушаване не застрашава оцеляването на нацията и държавата, но се отразява върху сигурността, просперитета и перспективите за развитието на България. Те са във вътрешен, в регионален, в европейски и в глобален план. По-нататък се отбелязва, че България се намира по средата на трудния път за изграждане на хармоничното единство човек...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ