ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5

ГОДИНА 2010
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 01.10
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Американизация вместо европеизация: Неолибералният икономически преход на Балканите

Автор: Проф. Кръстьо Петков

Авторът привежда доказателства, илюстрирани с таблици и графики, че на Балканите се е оформила зона на свободна, дерегулирана пазарна икономика, каквато не се среща в развитите европейски страни, а по-скоро в Америка – т.е. източноевропейският и в частност балканският преход е реализиран по проект, сътворен в родината на постмодерния пазарен фундаментализъм. Отбелязва се, че...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Теоретични аспекти на понятието „геополитическо партньорство” в съвременните международни отношения

Автор: Диана Попова

Задачата на настоящата статия е да потърси отговор на въпросите какво се разбира под „геополитическо партньорство” и дали всяко международно партньорство е “геополитическо”, както и съмнението не съдържа ли в себе си това словосъчетание противопоставяне на двете образуващи го понятия? Липсата на общоприета дефиниция на геополитическо партньорство е установена...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

За нови принципи и институции в организацията и управлението на международната сигурност

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

Авторът разглежда проблемите, свързани с глобалната социо-еко-икономическа ситуация и опасностите пред международната и глобалната сигурност на човечеството; главните последствия от бедността и наложената в обществената атмосфера и отношения на човечеството идеология на неолиберализма; необходимостта от радикал- ни промени и утвърждаване на нови принципи и институции на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Европейската водна система „река-море” в диалога Изток-Запад

Автор: Д-р Сибила Симеонова

В последните години в Европа, под влиянието на Европейския съюз, се подготвя установяването на принципно нов режим на речното корабоплаване, чрез създаването на интегрирана европейска речна мрежа, включваща не само международните реки, но също така и каналите, открити за чуждестранни плавателни съдове. Така река Дунав се превръща в нов европейски транспортен фактор. Идеята за...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ