ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Новото в регионалната политика на Европейския съюз

Автор: Евгени Кирилов дата: 09/12/2010 (Брой 6 2010г.) от 39 до 46 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторът отбелязва, че въпросът за нарастването на ролята на регионалната политика в живота на Европейския съюз и за нейното бъдеще след 2013 година е особено важен за Брюксел въпрос. Показателен за значението на регионалната политика е фактът, че финансовите ресурси за нейното провеждане вече се доближават до тези за Общата селскостопанска политика. Същевременно Договорът от Лисабон въвежда нови положения, които директно засягат законодателния процес и обхвата на прилагане на регионалната политика. Европейската комисия е излязла през есента на 2008 г. със „Зелена книга за териториалното сближаване“. Авторът посочва, че зелената книга е отворила дебат, който все още не е приключил, въпреки правените периодично обобщения в документи на ЕК или на различни форуми и посочва въпросите, които стоят пред концепцията за териториалното сближаване. Разглеждат се въпросите и предизвикателствата пред Регионалната политика на ЕС след 2013 г. – ренационализация; засилване на многостепенното управление на регионалната политика; опростяване на правилата за работа на структурните фондове; въпросът за развитието на селските райони; създаване на по-добри условия за по-широко и по-дълбоко въвличане на частни партньори, както и каква ще е ролята на регионалната политика за осъществяване на Стратегия ЕС 2020.

За автора

Член на Европейския парламент от 2007 г.; член на Комисията по регионално развитие; заместник-член на Комисията по външни работи; член на Съвместния парламентарен комитет за сътрудничество с Азербейджан, Армения и Грузия.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ