ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Неоразвитие на глобалния свят – утопия или алтернатива?

Автор: Проф. д-р Георги Маринов дата: 09/12/2010 (Брой 6 2010г.) от 47 до 78 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В студията се разглеждат теоретически аспекти на развитието на глобалния свят. Дават се авторски тези и интерпретации за текущи и очаквани геополитически и геоикономически процеси.
Авторът отбелязва, че в международния политически и икономически живот протича ускорена промяна на моделите на световен ред – двуполюсен, еднополюсен, многополюсен. Една част от човечеството, напредналата, вече се развива в информационно-комуникационната епоха. Във връзка с този факт се наблюдават нови положителни и негативни процеси, явления и предизвикателства, формират се сложни структурни отношения, които излизат извън характеристиките и обхвата на познати и добре изучени тенденции в развитието на човечеството, международните отношения и международните икономически отношения. От друга страна, ХХ век и началото на ХХI век е ознаменувал една симптоматична тенденция към приближаване на доктриналните позиции между материалистическата, догматичната църковна и езотеричната науки, въпреки дълбоките различия между тях. Отговора на въпроса кои сме ние, откъде идваме и накъде отиваме, се крие именно в тази така очаквана научна симбиоза в близко бъдеще. Човешката цивилизация в началото на ХХІ век е изправена не просто пред нови предизвикателства от различно естество, а пред нова алтернатива за бъдещото развитие. Засега се улавят повече или по-малко нейни отделни симптоми. Авторът обозначава тази перспектива с понятието неоразвитие.

За автора

Зам.-председател на Стратегически център „Евразия“;  член (академик) на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ).

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ