ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Теоретични аспекти на понятието „геополитическо партньорство” в съвременните международни отношения

Автор: Диана Попова дата: 01/10/2010 (Брой 5 2010г.) от 13 до 22 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Задачата на настоящата статия е да потърси отговор на въпросите какво се разбира под „геополитическо партньорство” и дали всяко международно партньорство е “геополитическо”, както и съмнението не съдържа ли в себе си това словосъчетание противопоставяне на двете образуващи го понятия?
Липсата на общоприета дефиниция на геополитическо партньорство е установена при изследване на геополитическите отношения между ЕС и САЩ и опитът да бъдат характеризирани тези отношения се изправя пред затруднението да се използва съществуващ теоретичен модел за геополитическо партньорство, в рамките на който да бъдат анализирани. Това налага едно по-задълбочено проучване на теориите за международните отношения, за геополитиката както и на партньорството в бизнес отношенията.
Пример за характеризиране на съществуващи отношения като геополитическо съперничество е периодът на „студената война”, когато блоковото разделение на света между Запада, начело със САЩ, и Изтока, начело със СССР, е определяно като геополитическо разделение и противопоставяне. Двадесет години след това, обаче, в теоретичните школи геополитиката вече не се използва само в класическия й вариант, а се появява ново течение на критичната геополитика, което не залага единствено и само на реалисткия подход в международните отношения. Широко популярно става използването на термина „партньорство” за определяне на взаимоотношенията между различни субекти на международните отношения на междудържавно и регионално ниво.

За автора

Докторант в катедра „Европеистика” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ