ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

За нови принципи и институции в организацията и управлението на международната сигурност

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев дата: 01/10/2010 (Брой 5 2010г.) от 23 до 40 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторът разглежда проблемите, свързани с глобалната социо-еко-икономическа ситуация и опасностите пред международната и глобалната сигурност на човечеството; главните последствия от бедността и наложената в обществената атмосфера и отношения на човечеството идеология на неолиберализма; необходимостта от радикал-
ни промени и утвърждаване на нови принципи и институции на управление и организация на международната и глобалната сигурност на човечеството. Необходима е преди всичко радикална промяна на принципите, върху които се организират и функционират международните отношения, като водещи да бъдат принципите на свободата, на отговорността, на справедливостта, на солидарността, на субсидиарността. Освен това е необходимо да се преустроят структурите на съществуващите международни и световни институции и организации и да се създадат нови в съответствие с проблемите, които стоят пред човечеството, както и радикална промяна в принципите на организацията и функционирането на системата на обществените отношения във всяко конкретно общество. Авторът допълва, че е необходимо да се възстанови ролята на държавата в националните и международните отношения.

За автора

Посланик, председател на Геополитически център Евразия, преподавател в Международното висше бизнес училище (МВБУ).

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ