ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Държавното управление на балканските страни – легитимност, криза и корупция

Автор: Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова дата: 01/10/2010 (Брой 5 2010г.) от 83 до 102 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторката отбелязва, че държавното управление на балканските страни в началото на ХХІ век е в криза, генерираща доказателства в подкрепа на извода, че то не е нито либерално, нито демократично. Двойствената природа на централната изпълнителна власт на балканските държави я прави много удобна за корумпиране. Нейните субекти са едновременно политици и администратори. Чрез политическата си функция те са свързани с висшата власт – законодателната, а чрез управленската – с административната, която има пряко отношение към конкретното разпределение на материалните блага в държавата.
В статията се посочва, че въпреки периодичните дискусии в някои балкански държави, в т.ч. в България, за допълнително укрепване на изпълнителната власт чрез по-широкото й споделяне от страна на държавния глава, политическият режим в тях е преобладаващо парламентарен. „Силни” премиери при парламентарен режим имат Турция, Албания, Косово, Хърватия.
Посочва се, че една евентуална бъдеща отмяна на либералната държава, предизвикана от остра световна финансова криза, няма да има дългосрочни и трайни ефекти за развитието на балканските държави, защото няма да засегне дълбоките причини за кризата, заложени в материално-политическия фундамент на обществената система и в държавното управление, но може да подпомогне усъвършенстването на държавното управление, което краткосрочно да намали негативните ефекти от кризата.
Разгледана е и спецификата на държавното управление в различните балкански страни.

За автора

Преподавател в катедра "Политология" на Университета за национално и световно стопанство по академичните дисциплини "Политология", "Политически мениджмънд" и "Политически системи на балканските държави".

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ