ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Възможности за формиране на система от показатели за измерване икономическата сигурност на българската държава

Автор: Д-р Николай Цонков дата: 01/10/2010 (Брой 5 2010г.) от 103 до 108 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторът отбелязва, че е от първостепенно значение решаването на проблема за прецизното установяване на връзката между икономика и сигурност във всичките й аспекти. Задълбочават се изследванията и анализите, свързани с икономическата сигурност на държавата. През призмата на новите асиметрични заплахи, обвързаността между отделните държавни сфери и възстановяването на стопанството от последната икономическа криза, придобива актуалност темата за определяне на система от критерии, индикатори и показатели за измерване на икономическата сигурност на държавата.
В статията се посочват някои предизвикателства и методологически въпроси, при определянето на показатели и индикатори за оценка на икономическата сигурност на държавата в условията на глобална икономика. Разглеждат се националните интереси и цели на българската държава, както и базисните характеристики на системата, гарантиращи или водещи да висока степен на икономическа сигурност на българската страна.

За автора

Главен асистент в  катедра „Публична администрация и регионално развитие“, Факултет „Управление и администрация“ на Университета за национално и световно стопанство. Научните направления в които работи са геоикономика и регионално развитие, мениджмънт на сигурността и отбраната, икономическа сигурност, икономика на отбраната и други.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ