ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

За философията на универсалната история

Автор: Доц. д-р Емилия Петрова дата: 01/10/2010 (Брой 5 2010г.) от 127 до 128 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Профeсор Петко Ганчев обогатикултурния ни живот с още един интересен и задълбочен анализ. Новата му книга „Философията на универсалната история като фундаментална философия” т. І, София, ИК“Славяни” 2010, изследва универсалната еволюция в цялост историческии актуално, ползвайки едновременнои в обвързаност разнообразие от научни знания – философски, културологически, антропологически, исторически, политологически, икономически... Целта на предлаганата работа е да се разкрият принципите наразгръщане на еволюцията във Вселената до формите на живота и културата на човечеството, съответно смисъла (антропния и космологичния) на историята и главните принципи за тяхното осъществяване(особено днес) – дългът и свободата.В по-дълбок план авторът всъщностима за задача да изведе ключовитеусловия за спасение на съвременноторисково общество. Посочената цел изадача той реализира чрез изключително стойностен анализ, проследяващ, първо, еволюционния развой наживота и, второ, преминаващ презвъзлови научни теории и изследваниявърху него. Като показва впечатляващ обективен подход при коментара си върху тях, проф. Ганчев убедително утвърждава възгледа за взривоподобната, с много варианти еволюция, възникването на живота, нахоминидите, на съвременния човек, ане тяхната еднолинейна еволюционна поява, според официализиранататеория на дарвинизма.

Аргументирайки се, авторът отстоява преди всичко антропния принцип на разгръщане на живота. И по-точно, че той се поражда и осъществява с оглед възникването на разумност, разум, на човека. И освен това- чрез неспирния процес на новооформяне на съществуващото, което означава, че той е постоянен в посоката си към разума, но това ставачрез непрекъснато усъвършенстващисе модификации. Проф. Петко Ганчевдоказва (което е доста интригуващов дълбочината си), че биогенетичното развитие и от структурна, и отфункционална гледна точка снема антропния принцип и, нещо повече, гоима като своя цел. Не по-малко интересно е по-нататъшното разгъванена тази му теза, а именно, че „социогенът”, т.е. социокултурната еволюция на човека е заложен/заложена вбиогенетичната му структура. Впечатлява и твърдението му за епигенетическите правила, които следва културното развитие на човека.

Другият принцип на еволюцията,който се третира в работата, е оцеляването. Той според автора означава две неща. Първо, връзка с генетичната програма, значи с целостта наживота. И, второ, с антропния принцип (т.е. целенасочено движение къмразума и нарастване на възможностите на мозъка на живите съществаповече и повече), което именно щепозволява и по-голямата близост допрограмата, следователно началото,същността, целостта. Специално щеотбележа, че тази идея се доказва ипроследява като се минава през всички етапи на генезиса на живите същества и специално на човечеството, при което особено впечатляваанализа за възникването на градовете-полиси и на цивилизациите. Авторът прави оригинална характеристика на цивилизациите и зараждането на религиите (поли- и монотеистични) и философията като доказваи тук засилването на антропния, аи на космологичния принцип. И поточно аргументира идеята, че човекът, човечеството започва да осъзнава своята роля за живота, за света и че е длъжно да бъде в „завет” сЕдинното начало, Твореца, със законите на Вселената.

Изключително голямо попадениев този първи въвеждащ том са анализите и изводите му за внезапното и едновременно възникване на цивилизациите и на религиите и най-накрая на философията като специфични етапи в развитието на човешкия дух (и познание) и на опознаването на изначалната програма (биогенетическа и културна), значи на същността (началото) на живота и насъобразяването с нея.

Така проф. П. Ганчев много последователно и логично идва до извода ипосланието на работата си. А то е,че човечеството днес, имайки и философията (обобщаваща огромното количество знания и прогнозираща бъдещето чрез познаването на законите на единното начало, субстанция) или, с други думи, притежавайки висш разум може да осигури своето оцеляване и като смисъл на цялата еволюция досега, и като неутрализация на катастрофалните рискове днес за света.

Не би било пресилено, ако се изрази мнението, че новоизлязлата книгана проф. П. Ганчев е не само неговолично постижение, но успех и за нашата философия и култура. Тя е фундаментална, със синтетична и обобщаваща стойност, ерудирана, евристична за съвременността ни и прекрасна по стил. И освен това - достъпна за разнороден кръг читатели. И нека да очакваме следващитедва или три тома на това фундаментално изследване на универсалната история на човечеството, коетопродължава универсалната еволюциявъв формите и с духа на своята култура.

Доц. д-р Емилия Петрова

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ