ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Разузнаването в международните отношения

Автор: Проф. д.ик.н. Бончо Асенов дата: 01/08/2010 (Брой 4 2010г.) от 71 до 80 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторът се спира на въпроса за връзката между разузнаването (и до известна степен на контраразузнаването) с международните отношения и каква роля и значение може да играе то в тяхното осъществяване. За правилното ръководство на външнополитическата дейност много важно значение има своевременното набиране на необходимата информация за възможна или настъпваща промяна, или за необходимост от промяна в обстановката. Външнополитическата информация е знание за факти, отнасящи се до състоянието и развитието на международните отношения, за външнополитическите потребности, интереси и цели, за своите и на партньорите намерения, планове и действия. Информацията е ресурс на сигурността – важен принцип във всяко демократично общество е разузнаването да служи на външната политика предоставяйки на нейните органи придобитата информация, но да не участва във вземането на решенията. Особено важно значение имат изводите, отнасящи се до евентуалните заплахи и опасности за националната сигурност на съответната страна.
Върху международните отношения може да оказват влияние и тайните операции в икономическата област, тъй като икономическото положение на дадена страна се отразява върху състоянието на нейната сигурност и оказва влияние върху външнополитическата й дейност. В областта на международните отношения може да оказва влияние и действия на разузнаването, които довеждат до засилване на икономическата мощ на собствената страна.

За автора

Доктор по философия, автор на 30 книги по проблеми на сигурността, религията, национализма и въпроси с краеведчески характер. Понастоящем чете лекции в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по дисциплината „Разузнаването в международните отношения“.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ