ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Научно-техническото разузнаване – предшественик и модел за развитие на сигурността на частния сектор в България

Автор: Проф. д.ик.н. Йордан Начев дата: 01/06/2010 (Брой 3 2010г.) от 9 до 14 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Доклад, изнесен на научната конференция „Стопанското разузнаване като част от бизнес културата на 21 век”, организирана от Балканския форум по сигурността, Центъра за изучаване на рисковете и сигурността към НБУ, Националната асоциация за международни отношения (НАМО), Института по публична администрация на сигурността, Академията на МВР, Асоциацията на разузнавачите от запаса (АРЗ).
Авторът отбелязва, че разузнавателният модел на българското научно-техническо разузнаване заложен в началото на 80-те години на ХХ век отговаря на съществените характеристики на разузнавателната доктрина през ХХІ век. Дейността на българското разузнаване по придобиване на информация в сферата на научните постижения и технологии днес е модел по който работят разузнавателните структури на пазарните икономики в развитите държави.
Посочва се, че сигурността на държавата не може да се гарантира без гарантирането сигурността на частния сектор, който дава преобладаващата част от брутния вътрешен продукт. Посочват се някои примери в този план от различни държави, които са особено показателни за промените в разузнавателната парадигма на съвременността.

За автора

Доктор на икономическите науки и доктор по психология. Авторът има богат дипломатически опит. Понастоящем преподава в Университета по библиотекознание и информационни технологии и в други държавни и частни висши учебни заведения по дисциплини, имащи отношение към геополитиката, глобализационните процеси, организационното поведение и националната и международната сигурност.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ