ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Стратегията като хоризонт на политиките за сигурност

Автор: Проф. д.и.н. Димитър Йончев дата: 01/04/2010 (Брой 1-2 2010г.) от 45 до 52 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторът анализира въпросите за Стратегията за национална сигурност от две гледни точки – първата е Стратегията за сигурност, поставена в някаква среда, а втората е самата Стратегия, като среда. Стратегията е много чувствителен документ и тя се влияе от съотнасяне и хармонизиране на външни и вътрешни особености, външни фактори и вътрешна специфика. Втората гледна точка е да се да влезе вътре в стратегията, с което се повдигат три въпроса: за какво служи един такъв документ; каква цел преследва, какво искаме да имаме като резултат от него и трето, как е организирана вътре мисълта, как е организирано посланието, за да постигне тези цели.

Отбелязва се, че в стратегията следва ясно да се определят политическите задачи в областта на отбраната, на обществения ред, на дипломацията, на поддържането на готовност за преминаване в състояние на криза. Последното е особено важно, защото в България няма ясни пътища, по които Върховният главнокомандващ става ръководител

по време на криза. дори не се знае кои институции в какъв вид минават и какво се случва и какво е обратното движение. Разглеждат се и философията и инструментите за стратегическо ръководство на сигурността, както и инструментите, които Стратегията трябва да предлага, за да може да се осъществява непрекъснат контрол в тази сфера.

За автора

Проф. д.и.н. Димитър Йончев, председател на УС на сдружение „Балкански форум по сигурността“.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ