ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 1

ГОДИНА 2011
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 10.01
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Европа и Евразия – енергетика и геополитика

Автор: Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова

Отбелязва се, че енергийният проблем на Европа и високата вероятност за неговото решаване от Евразия очертават параметрите на геоенергийния съюз Европа-Евразия. Геоенергетиката и геоикономиката определят акцентите и субектите. В новата/стара конфигурация от последното десетилетие ЕС-НАТО-САЩ-Русия все по-ясно и отчетливо се открояват дисхармонията, конфронтацията и...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Следкризисното възстановяване и преустройството на световната финансова система

Автор: Доц. д-р Васил Сивов

Авторът отбелязва, че текущата икономическа криза позволи да се извлекат съществени поуки, засягащи регулирането на съвременната финансова система. Взаимната обвързаност на институциите, влиянието на дейността на всяка от тях върху стабилността на системата, системните рискове би следвало да бъдат включени в модела на управление, но нито компаниите, нито регулиращите органи...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Европейският паричен съюз – стратегически замисъл, развитие и съвременни реалности

Автор: Доц. д-р Йорданка Статева

Посочва се, че от началото на 2010 година еврозоната преминава през най-тежката криза от създаването си досега. Понастоящем вече е налице криза на доверието в единната европейска валута. Материалът има за цел да представи реализирането на един стратегически замисъл и заложените в него потенциал за развитие и задълбочаване на интеграционните процеси между участващите...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Българите и българският дух в Русия

Автор: Д.ист.н. Петър Куцаров

Авторът отбелязва, че обвързаността на българите с Русия е предопределена от историята – нашите прадеди са обитавали земите, върху част от които по-късно е образувана Руската империя, преименувана в Съветски съюз и възстановила след промените в края на ХХ век старото си име Русия (Руска федерация). Преселените наши сънародници в Русия, привличани от невидимия силен дух на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ