ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Преструктурирането на международната система в информационния век

Автор: Проф. д-р Динко Динков дата: 01/06/2011 (Брой 2-3 2011г.) от 35 до 46 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторът отбелязва, че много от сегашните предизвикателства на международната сцена се коренят в проблемите във функционирането на системата от отношения между обособените структурни единици или идентичности. Зараждат се принципно нови човешки общности, които се реализират посредством нови средства за общуване, основани на принципно нови информационни технологии.

Новите идентичности са продукт на кризата на йерархичните системи. Посочва се, че динамиката в преобразуването и раждането на нови човешки общности е важна характеристика на цивилизационния процес. Израсна и една принципно нова колективна идентичност в лицето на днешния Европейски съюз. С преодоляването на двуполюсното разделение на света се разкриват предпоставки за задълбочаване на интернационализацията на глобална основа, което ограничава традиционната роля на държавата.

Авторът твърди, че във взаимодействията в постмодерния свят са вплетени освен държави и съюзи между държави, също и образувания от недържавен и наддържавен тип. Утвърждават се принципно нови социални идентичности, структурирани социални мрежи, които преследват най-различни хуманитарни, политически, икономически, екологични, образователни и други цели. По своеобразен начин те променят съдържанието на стереотипно наричаните международни отношения.

За автора

Д-р Динко Динков е преподавател в катедра "Международни отношения" при Университета за национално и световно стопанство.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ