ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2012
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 07.05
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Характеристика на глобалната финансово-икономическа криза (2008-2009 г.)

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов

Статията е посветена на „Голямата рецесия“ (2008-2009 г.). Очертани са икономическите и социалните параметри на кризата. Подробно е интерпретиран наборът от конкретни фактори, обусловили възникването и развитието на кризата. Защитава се разбирането, че интегрална причина за кризата е дълбоката трансформация на структурата на развитата пазарна икономика през последните три...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Ролята на Федералната резервна система в глобалната финансова криза

Автор: Доц. д-р Васил Сивов

Статията разкрива критичната роля на Федералната резервна система в настоящата финансова криза. Проведеният одит на Държавната сметна палата на САЩ (GAO) в съответствие с изискванията на закона Додд-Франк за финансова реформа установи, че ФРС е раздала финансови помощи за противодействие на кризата  в размер на 16 трлн. дол. на всяка по-значителна финансова институция в...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Многополюсност или многостранно сътрудничество – дилемата на новите израстващи сили

Автор: Янко Йорданов

Статията разглежда процесите в международната система, породени от изместване на сила в посока към новоизрастващите държави – Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, както и процесите, предизвикани от частичното възстановяване на влиянието на Русия. Чрез анализ на позиционирането на тези страни в международната система и взаимодействието помежду им и със САЩ се правят изводи относно...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Революциите в Близкия Изток – три гледни точки

Автор: Георги Бахчеванов

Революциите в Близкия Изток поставиха много въпроси, извадиха много проблеми и генерираха редица хипотези относно причините, бъдещето и мотивите както на самите граждани на региона, така и на кукловодите на световната сцена, чиято невидима ръка според някой направлява процесите и контролира посоката на събитията. Авторът се спира на три гледни точки, две от които не особено...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ