ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2012
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 15.06
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Пътят на Европа за излизане от кризата

Автор: Мартин Шулц

В публична лекция председателят на Европейския парламент Мартин Шулц говори за ситуацията в която се намира Европейския съюз, кризата в Съюза и  как да се излезе от нея. Той отбелязва, че е необходимо да се обмислят и направят предложения как да бъдат решени някои от проблемите. Според него основните предизвикателства на ХХІ век са четири: търговията, търговските...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Членството на Европейския съюз в международните организации ФАО и СМО

Автор: Д-р Мариета Робохчийска

Проблемът за взаимодействието (членство или само сътрудничество под формата на участие в дейността) на Европейския съюз с международните организации е ключов в общия контекст на международната правосубектност на ЕС. Това обосновава специалното разглеждане на отношенията на ЕС с МО. В изложението се изследват правните аспекти на посоченото Анализират се формите на участие на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Стратегическата отбрана в историята на международните отношения (1618-1918 г.)

Автор: Радослав Бонев

В настоящата статия се разглежда стратегическата отбрана не само като елемент на военната стратегия и теорията на военното изкуство,характерни за конфликтите през периода от 1618-1815 г., а и като външнополитическа инициатива, чрез която се постигат конкретни резултати при определена военнополитическа обстановка. Стратегическата отбрана не е дефанзивно действие в стратегически...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Национално-държавен и субрегионален интерес за сътрудничество в Югоизточна Европа

Автор: Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова

Предмет на изследване е взаимодействието между национално-държавния и субрегионалния интерес за сътрудничество в Югоизточна Европа в неговите два варианта - прескриптивен и дескриптивен. Анализът включва формирането на интереса на отделната държава в ЮИЕ и възможността за припознаване на общия субрегионален интерес. Подчертани са проблемите на симбиозата между...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ