ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Национално-държавен и субрегионален интерес за сътрудничество в Югоизточна Европа

Автор: Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова дата: 15/06/2012 (Брой 3 2012г.) от 39 до 56 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Предмет на изследване е взаимодействието между национално-държавния и субрегионалния интерес за сътрудничество в Югоизточна Европа в неговите два варианта - прескриптивен и дескриптивен. Анализът включва формирането на интереса на отделната държава в ЮИЕ и възможността за припознаване на общия субрегионален интерес. Подчертани са проблемите на симбиозата между субективното и обективното ниво на национално-държавния интерес и разминаването на управляващия елит с жизнено важни потребности на балканските общества и страни. Направен е опит за преосмисляне и иновативно теоретизиране на политическата власт в държавата, нейната проекция в хоризонталните връзки на субрегионалното сътрудничество, разгледано в контекста на Регионалните стратегии и политики на Европейския съюз.
Авторът акцентира върху невъзможността на днешния политически елит в ЮИЕ да институционализира първото, най-високо ниво на субрегионалните връзки – политическото, което осъществява контрола върху всички останали сфери на многостранното сътрудничество в субрегиона. Тази функция е делегирана на извънрегионални фактори, които налагат унилатерални интереси, противоречащи на реалния субрегионален и регионален /европейски/ интерес. На държавниците в ЮИЕ се препоръчва преодоляване на провинциализма и адекватно институционализиране на политическия форум Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/, чиито проекти да са в хармония с философията на ООН, ЕС и други международни организации.

За автора

Преподавател в катедра "Политология" на Университета за национално и световно стопанство по академичните дисциплини "Политология", "Политически мениджмънд" и "Политически системи на балканските държави".

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ