ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 6

ГОДИНА 2012
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 20.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Еврогедон: възход и падение на еврото

Автор: Доц. д-р Васил Сивов

Статията изследва съвременното кризисно състояние на колективната валута. Показани са сценарии за възможно развитие на реформите за стабилизация на еврозоната и задълбочаващото се противопоставяне на богатите страни от Север и бедния Юг, както и евентуалното им отражение върху българската икономика. Изведена е тенденция за установяване на местни валути за бързи...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Европейски измерения на борбата с трафика на хора

Автор: Проф. д-р Стефан Христов

Трафикът на хора е свързан с жестоката експлоатация на жени, мъже и деца в съвременното общество чрез прилагане на измама и насилие. В статията е извършен контент анализ на отношението на европейските граждани към проблематиката. Представен е индексът за антитрафик, който се използва за количествено оценяване на провежданата политика в тази област от 175 държави в света....

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Управлението на риска – предизвикателство пред системата за сигурност

Автор: Юлий Георгиев

Необходимо е отново да се възобнови научния и експертния диалог по въпросите на внедряването на управлението на риска в институциите от системата за сигурност, тъй като предстои да бъдат взети и реализирани редица законодателни и управленски решения за ускоряване на реформите и модернизирането на сектора за сигурност. Те са ориентирани към доизграждането на системата за...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Въпросът за религиозните малцинства в Стратегията за национална сигурност на България

Автор: Красимир Коев

На фона на променената роля на религията в геополитическите отношения, както и във връзка с идентифицираните глобални заплахи пред човечеството, като тероризъм, организирана престъпност, трафик на хора и др., не са малко теоретиците и идеолозите на сигурността, които свързват тези заплахи с активизирането на някои религиозни малцинства в различни точки на света и по-специално...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ