ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Характеристика на глобалната финансово-икономическа криза (2008-2009 г.)

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов дата: 07/05/2012 (Брой 2 2012г.) от 5 до 18 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията е посветена на „Голямата рецесия“ (2008-2009 г.). Очертани са икономическите и социалните параметри на кризата. Подробно е интерпретиран наборът от конкретни фактори, обусловили възникването и развитието на кризата. Защитава се разбирането, че интегрална причина за кризата е дълбоката трансформация на структурата на развитата пазарна икономика през последните три десетилетия. Представени са белезите на финансово-пазарния (финансово-спекулативния) капитализъм. Аргументирана е необходимостта от по-радикална реформа на международния икономически ред.

За автора

Преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на факултета „Международна икономика и политика“ на Университета за национално и световно стопанство.
.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ