ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Дискурсно-конструктивистки модел на съвременната външна политика на Великобритания

Автор: Пламен Ралчев дата: 07/05/2012 (Брой 2 2012г.) от 67 до 96 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

През последните няколко десетилетия външната политика на Великобритания преминава през сложни процеси на адаптация към променените и променящите се реалности в международната система и в рамките на тези процеси претърпява важни трансформации, които довеждат до нови възприятия за ролята, имиджа, силата и интересите на Великобритания в международните отношения.
За да анализира и обясни настъпилите трансформации в британската външна политика, авторът възприема и прилага парадигмата на конструктивизма. В статията е представен консолидиран интерпретативен модел, интегриращ ключови аспекти от двата варианта на конструктивизма: конвенционалния, позитивистки, американски вариант и интерпретативния, пост-позитивистки, европейски вариант.

За автора

Главен асистент по политическа история и външна политика на европейсkите страни в Катедра „Международни отношения“, Университет за национално и световно стопанство.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ