ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Трансформациите в системата за сигурност на България (1997-2011 г.)

Автор: Юлий Георгиев дата: 15/10/2012 (Брой 4-5 2012г.) от 131 до 154 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Под влияние на изменящите се реалностиот глобализацията,започнаха да се осъществяват значителни трансформации и в сферата на сигурността. Налице е основанието да се твърди, макар и с известна условност, че промените, на които сме свидетели, имат относително еднаква основа и аргументация.Сигурността сега има нов, много по-разширен смисъл след включването в това понятие на редица, свързани с интересите на гражданите и обществото, икономически, социални, гражданско-правни, хуманитарни, културни, образователни, екологични, трудови, здравни и други аспекти. От това произтичат много сложни връзки и зависимости между системите за сигурност и останалите системи в държавата.
Авторът анализира и политиката за сигурност и реформите в системата за сигурност на България през 1997-2011 година; практическите измерения на политиката на вътрешна сигурност.

За автора

Хоноруван преподавател в магистърска програма “Национална сигурност” и по “Международна и национална сигурност” в катедра “Международни отношения” на УНСС, както и в катедра “Медии и сигурност” на Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Бил е директор на НСС (1995-1997); председател на УС на Фондация Риск Мениджмънт Институт – България. Автор на “Българските специални служби с поглед към обединена Европа”. Подготвя се за печат новта му книга “Управление на риска в сигурността”.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ