ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Въпросът за религиозните малцинства в Стратегията за национална сигурност на България

Автор: Красимир Коев дата: 20/12/2012 (Брой 6 2012г.) от 33 до 40 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

На фона на променената роля на религията в геополитическите отношения, както и във връзка с идентифицираните глобални заплахи пред човечеството, като тероризъм, организирана престъпност, трафик на хора и др., не са малко теоретиците и идеолозите на сигурността, които свързват тези заплахи с активизирането на някои религиозни малцинства в различни точки на света и по-специално с привържениците на исляма в неговата най-крайна форма – ислямския фундаментализъм. В такъв контекст е важно да се отговори на въпроса дали и доколко стратегическите документи, свързани със сигурността на отделните държави визират връзки и зависимости между решаването на проблемите на малцинствата, формирани по етнорелигиозен признак, и гарантирането на сигурността. Настоящата разработка се опитва да даде отговор на този въпрос на базата на текстовете и формулировките в новата Стратегияза национална сигурност на Република България.

За автора

Докторант в Катедра „Европеистика” на  Факултет “Бизнес и мениджмънт”  на Русенския университет „Ангел Кънчев”.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ