ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Предизвикателства и заплахи пред икономическата сигурност на Черноморския регион

Автор: Д-р Николай Цонков дата: 20/12/2012 (Брой 6 2012г.) от 99 до 108 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията има за цел да определи равнището и детерминантите на икономическата сигурност в Черноморския регион. Дефинирано е понятието среда за сигурност, чрез което се прави кратък анализ на региона и значението му в геоикономически порядък. Икономическата сигурност на държавите в черноморския регион представлява капацитетът им:  да устояват на конкурентния натиск на други държави, да постигат симетричност във външноикономическите връзки, да контролира икономическата зависимост от международната конюнктура в интерес на гражданите, отчитайки и защитавайки националните и частни интереси, и да поддържа системна стабилност, съчетана с добър бизнес климат. Дефинират се детерминантите за постигане и поддържана на високо равнище на икономическа сигурност в региона, като се извеждат предизвикателствата пред страните в басейна на Черно море. Изведени са различните аспекти на икономическата сигурност на държавите в региона, като накрая се правят предложения за повишаване на равнището на икономическата сигурност в целия регион.

За автора

Главен асистент в  катедра „Публична администрация и регионално развитие“, Факултет „Управление и администрация“ на Университета за национално и световно стопанство. Научните направления в които работи са геоикономика и регионално развитие, мениджмънт на сигурността и отбраната, икономическа сигурност, икономика на отбраната и други.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ