ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Предизвикателства и заплахи пред икономическата сигурност на Черноморския регион

Автор: Доц. д-р Николай Цонков дата: 20/12/2012 (Брой 6 2012г.) от 99 до 108 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията има за цел да определи равнището и детерминантите на икономическата сигурност в Черноморския регион. Дефинирано е понятието среда за сигурност, чрез което се прави кратък анализ на региона и значението му в геоикономически порядък. Икономическата сигурност на държавите в черноморския регион представлява капацитетът им:  да устояват на конкурентния натиск на други държави, да постигат симетричност във външноикономическите връзки, да контролира икономическата зависимост от международната конюнктура в интерес на гражданите, отчитайки и защитавайки националните и частни интереси, и да поддържа системна стабилност, съчетана с добър бизнес климат. Дефинират се детерминантите за постигане и поддържана на високо равнище на икономическа сигурност в региона, като се извеждат предизвикателствата пред страните в басейна на Черно море. Изведени са различните аспекти на икономическата сигурност на държавите в региона, като накрая се правят предложения за повишаване на равнището на икономическата сигурност в целия регион.

За автора

Преподавател във Факултет "Управление и администрация", катедра "Регионално развитие", УНСС. Разработва научно-практически анализи и експертизи в следните области: Геоикономика и регионално развитие; Развиващи се региони и пазари; Административно регулиране на стопанската дейност; Мениджмънт на сигурността и отбраната и други. Изпълнявал е длъжността съветник на министъра на отбраната към Министерството на отбраната (2013-2014).

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ