ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 1

ГОДИНА 2013
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 14.02
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Балканската политика на България – развитие и тенденции

Автор: Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова

Характерните черти на българската политика на Балканите се изследват в контекста на цялостната външна политика. Анализирана е главната предпоставка за трайността и предвидимостта на външнополитическата дейност, на първо място спрямо съседите. Подчертана е потребността от нов тип обществено развитие и конкретна идеологическа визия, която да е интегрална част на нова външна...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Социеталната несигурност на Балканите – възможна ли е четвърта балканска война?

Автор:

Като се тръгва от понятието за социетална несигурност, свързано с идентичностите, в статията се прави сравнителен анализ на ролята на социеталната несигурност като предпоставка за войните на Балканите (Балканската, Междусъюзническата, при разпадането на Югославия). Търсят се основните фактори, с които тя се обвързва, за да избухне всяка от тези войни. Крайният извод е, че днес...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Геоикономически възможности за повишаване на балканската сигурност

Автор: Доц. д-р Николай Цонков

В статията авторът анализира детайлно историческото развитие на балканското сътрудничество, като извежда основните фактори, влияещи върху него. Важни предпоставки за задълбочаване на балканското сътрудничество са историческото минало на страните и техните взаимоотношения, традициите, културата, езика, които са основа за развитието на отношенията между държавите. На тази...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Състояние на сектора „Сигурност” – въведение към темата

Автор: Младен Червеняков

Откриване на кръглата маса на тема „Състояние, проблеми и законодателна регламентация на сектора „Сигурност” (16 декември 2012 г., Пловдив) – въвеждащи думи от  Младен Червеняков. Отбелязва се, че проблемите на реформата в сектора „Сигурност” не са намерили цялостно решение досега. Все още липсва ясна концепция за тези реформи. Не са разпределени функциите по...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ