ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2013
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 02.04
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Избледняват ли Балканите на политическата карта на света? (Проба за преосмисляне перспективите пред Югоизточна Европа)

Автор: Проф. д-р Динко Динков

Под това заглавие са обединени размисли на проф. д-р Динко Динков при откриването и закриването на конференцията „Балканите в ХХІ век – българският поглед”. Авторът отбелязва, че по известни причини в новото време народите от югоизточната част от Европа остават встрани от важни събития, които задават нови насоки в развитието на европейската цивилизация. На фона на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Балканите в глобалния свят

Автор:

В доклад, изнесен на конференцията „Балканите в ХХІ  век – българският поглед”, авторът говори за тенденцията глобализацията все по-очевидно да очертава необходимостта от предефиниране, преосмисляне ролята и мястото в света на националната държава. Фрагментацията се превръща в обратната страна на глобализацията, а от друга страна стремежът към регионализация...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Новата историческа ситуация в Югоизточна Европа

Автор:

В доклад, изнесен на конференцията „Балканите в ХХІ  век – българският поглед”, проф. Проданов разглажда въпросите, свързани с изчезването на Балканите като колективен субект при прехода от биполярен към глобализиран свят, тъй като те почти веднага са почувствали резултатите от двете основни характеристики на глобализацията – компресията на времето и...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Регионализация и регионализъм на Балканите

Автор: Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова

В своя доклад, изнесен на конференцията „Балканите в ХХІ  век – българският поглед”, проф.Чавдарова анализира въпросите, свързани с дватавзаимно свързани процеса, коитопротичат на Балканите паралелно с глобализацията и глобализма – регионализациятаи регионализма. Нарасналото значение на средищното място на Балканите в контекста на геостратегическите промени в...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ