ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2013
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 11.09
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Краят на Студената война: „Matrix reloaded” и трансмутациите на национализма

Автор: Д-р Мария Бакалова

Текстът разглежда проявленията на национализъм след края на Студената война като се фокусира върху функционалните им промени, формите, целите и субектите им. Предлага се типологизация на национализмите, съпътстващи края на Студената война и последвалите промени на територията на бившия социалистически блок. Във фокуса на анализа е вътрешната динамика, при която даден вид...

Международната общност при избор за военна намеса в защита на човешките права и за предотвратяване на граждански войни и геноцид

Автор: Николина Кутева

В съвременния свят на нарастващи асиметрични заплахи за международната сигурност все по-често се обръща внимание върху факта, че вътрешнодържавните конфликти лесно прерастват в регионални и международни кризи, поради което се превръщат в основно предизвикателство пред ООН в предотвратяването на международните конфликти. Това поражда необходимостта от постигането на...

Разпространение на ядреното оръжие: възникване и причини

Автор: Боян Боянов

Статията е посветена на проблема, свързан с разпространението на ядрените оръжия. Централно място в нея се отделя на процеса по вземане на държавническото решение в полза на или против придобиването на ядрено оръжие, както и на наложилите се в литературата традиционни и по-нови теории за ядреното разпространение. В статията се поддържа тезата, че разпространението на ядрените...

Европейският съюз: ситуацията днес – проблеми, тенденции и прогнози

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

В статията се анализират основните  принципи и ценности, върху които се изгражда Европейският съюз, както и нерешените своевременно проблеми, които оказват въздействие върху характера и мащабите на кризата днес. Посочват се характеристиките на общата европейска културна идентичност и провала на политиката на мултикултурализма през изминалите десетилетия. Върху основата...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ