ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5-6

ГОДИНА 2013
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 04.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 192
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Сигурността в условията на свързване на физическия с виртуалния свят в едно ново киберпространство: потребност от интелигентни решения

Автор: Проф. д-р Динко Динков

Откриване от проф. д-р Динко Динков на XI-та международна конференция “Сигурността в Югоизточна Европа – в търсене на интелигентни решения” (11 септември 2013 г.). Гарантирането на сигурността е свързано със своевременното  долавяне на зараждащи се нови тенденции в сложните взаимоотношения между обособените субекти в международната система и предприемането на...

Ключови фактори, които влияят върху средата на сигурност в България

Автор: Росен Плевнелиев

Слово на президента Росен Плевнелиев на XI-та международна конференция “Сигурността в Югоизточна Европа – в търсене на интелигентни решения” (11 септември 2013 г.). Светът е свидетел на драматични и много динамични промени в средата за сигурност, която може би е уникална в цялата история на човечеството и е провокирана от глобалните трансформации, които протичат. Съчетани...

Сигурността на ЮИЕ и Черноморския регион – неделима от сигурността на евроатлантическото пространство

Автор: Кристиан Вигенин

Изказване на министъра на външните работи Кристиан Вигенин на XI-та международна конференция “Сигурността в Югоизточна Европа – в търсене на интелигентни решения” (11 септември 2013 г.). Основните външнополитически приоритети на България включват запазване на приемствеността, пълноценно участие в ЕС, развитие на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и...

България да намери оптимален баланс между националните си отговорности, съюзническите ангажименти и регионалното сътрудничество

Автор: Тодор Чуров

Доклад на заместник-министъра на външните работи Тодор Чуров на XI-та международна конференция “Сигурността в Югоизточна Европа – в търсене на интелигентни решения” (11 септември 2013 г.). Рисковете пред сигурността  са във все по-голяма степен трансгранични и не се вписват в познатите класически измерения, тъй като предизвикателствата често се зараждат и развиват...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ