ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Краят на Студената война: „Matrix reloaded” и трансмутациите на национализма

Автор: Д-р Мария Бакалова дата: 11/09/2013 (Брой 4 2013г.) от 5 до 18 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Текстът разглежда проявленията на национализъм след края на Студената война като се фокусира върху функционалните им промени, формите, целите и субектите им. Предлага се типологизация на национализмите, съпътстващи края на Студената война и последвалите промени на територията на бившия социалистически блок. Във фокуса на анализа е вътрешната динамика, при която даден вид национализъм се трансформира в друг като акцентът е поставен върху наличието и формите на проявление на национализма като специфичен феномен, свързан с геополитическите промени в този исторически момент. Обособени са няколко категории национализми: национализми за отстояване на национално самоопределение и постигане на собствена държавност, национализми за утвърждаване и засилване на нацията, национализми за защита и утвърждаване на идентичности и/или на позиции/статус и национализми за обединение и/или разделение на територии. Динамичните връзки между отделните видове национализъм и трансмутациите на един вид национализъм в друг са онагледени в „карта“ на национализмите, съпътстващи края на Студената война.

За автора

Преподавател в Катедра „Международни отношения“ на Факултет „Международна икономика и политика” на УНСС с дългогодишни изследователски интереси в областта на теорията и анализа на национализмите и малцинствената проблематика

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ