ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Автомагистрала „Черно море” – ключов транспортен елемент от Черноморския автомагистрален пръстен и паневропейските транспортни коридори

Автор: Михайлов Николай, Вълев Николай дата: 04/12/2013 (Брой 5-6 2013г.) от 35 до 42 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Доклад на проф. д-р инж. Николай Михайлов (УАСГ) и инж. Николай Вълев (ББКП) наконференцията „Черноморският автомагистрален пръстен – предизвикателства и  перспективи”(11 ноември 2013 г.).
АМ „Черно море” е предпочитана алтернатива за изграждането на българския участък от Черноморския автомагистрален пръстен и следва да се наложи като приоритет от ключово национално и общоевропейско значение. Идеята е да се създаде съвременна и висококачественна пътна артерия за международни и вътрешни превози, която съществено да допринесе за оптимизацията на европейските транспортни коридори и насърчаването на социалните и икономическите преимущества за региона. Освен това, автомагистрала „Черно море“ е естествен и съществен транспортен елемент по отношение на паневропейските и трансевропейските транспортни коридори, както в направление Север–Юг, така и в направление Изток–Запад.

За автора

Проф. д-р инж. Николай Михайлов, Университет по архитектура, строителство и геодезия –  УАСГ.

Инж. Николай Вълев, Българска браншова камара “Пътища” –  ББКП.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ